Privacybeleid bij Audioclub Oost Brabant, de meest actieve audioclub in Nederland.

<< >>

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kunt worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. Achternaam Adres Geboortedatum Telefoonnummer Aanmeldingsdatum Bankgegevens E-Mail adres Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 1 maand na opzegging Bestuursleden
(Leden-) Administratie Achternaam Adres Geboortedatum Telefoonnummer Aanmeldingsdatum Bankgegevens Betaalgegevens E-Mail adres Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar Penningmeester
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam Achternaam E-Mail adres Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is Verzender clubblad Democommissie Bestuursleden
Fotomateriaal Foto’s tijdens evenementen Voor meer info: zie “Foto’s en video’s” Voor eigen doeleinden. (nieuwsbrief & website) Het fotomateriaal wordt niet vernietigd en blijft beschikbaar Coördinator nieuwsbrief Websitebeheerder
Digitale dienstverlening Cookies. Voor meer info: zie “Cookies” IP-gegevens Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Websitebeheerder Analytics tools