Privacybeleid bij Audioclub Oost Brabant,
de meest actieve audioclub in Nederland.
<< >>

Social-media Audioclub Oost-Brabant is niet actief op enig social-mediakanaal zoals audioforums, Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Het staat de relatie vrij om informatie van Audioclub Oost-Brabant ook op social-mediakanalen of eigen website(s) te plaatsen zonder voorafgaand toestemming van het bestuur te vragen. AOB neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of anderszins van de plaatsing. Audioclub Oost-Brabant is echter niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social-mediakanalen of de content op social-mediakanalen. Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met Audioclub Oost-Brabant. Audioclub Oost-Brabant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Audioclub Oost-Brabant (persoons-)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt. Recht van verzet Indien u in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een email met de beschrijving welke informatie u niet meer wil ontvangen. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal deze verwijdering in onze administratie verwerkt worden.