Privacybeleid bij Audioclub Oost Brabant, de meest actieve audioclub in Nederland.

<< >>

Beveiliging persoonsgegevens Audioclub Oost-Brabant treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd. Links naar andere websites Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Audioclub OostBrabant raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. Wijziging van het privacy beleid Audioclub Oost-Brabant past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. Audioclub OostBrabant raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Audioclub Oost-Brabant ook per e-mail informeren. Vragen Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Audioclub Oost-Brabant, onderwerp Privacy, via e-mail. Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met Audioclub Oost-Brabant, onderwerp Privacy, via e-mail: