Maart 2009 Verslag jaarlijkse ledenvergadering

Deze avond was gereserveerd voor onze jaarlijkse ledenvergadering. En op deze avond was het nu eens wel geoorloofd om (bij) te kletsen.. Als belangrijkste punt is heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Jan Nouwens heeft vanwege zijn studie de taak als secretaris en hoofd democommissie neergelegd en Stephan Eltink heeft beide taken overgenomen.

Vorige verslag Verslagen 2009