Meer info over Audioclub Oost Brabant.

We komen meestal de derde dinsdag van de maand bij elkaar en organiseren luistersessies,
demonstraties en/of lezingen voor onze leden.
Deze demonstaties worden meestal (vrijblijvend) gegeven door leveranciers, distributeurs,
importeurs, fabrikanten van audioapparatuur en/of gerelateerde zaken.
Soms worden er ook demo's gegeven door een of meerdere leden,
en organiseren we thuisdemo's, excursies en bezoeken we beurzen.
Let wel: onze club is geen 'zelfbouwers' audioclub!
clubavonden houden we 12 maal per jaar, in de regel iedere derde dinsdag van de maand.
We beginnen om 19:30, een half uur voor de officiële start.
Deze tijd gebruiken we om apparatuur warm te laten lopen, en om bij te kletsen.
Om 20.00 start de officiële avond, pauze van 21.15 - 21.30, het officiële einde van de avond is om 22.30.
Na de pauze kun je op verzoek je eigen muziek beluisteren,
dit is echter vrijblijvend aan de demogever om hier gehoor aan te geven.
Nadien kan er eventueel ook nog nagepraat worden.
In de zaal is er (kosteloos) koffie en thee beschikbaar.
Ook is er in het pand een bar en restaurant aanwezig voor eventuele andere versnaperingen.
Klik op Agenda of Verslagen voor een overzicht van de clubavonden.
Naast onze vaste clubavonden worden er soms ook vrijblijvende thuisdemo's gegeven onder onze leden.
Een lid kan vrijblijvend middels onze nieuwsbrief een oproep doen voor een thuisdemo,
en bepaalt dan zelf wat hij of zij wil, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers, datum, tijdstip etc.
Deze thuisdemo's worden dan ook niet door de club zelf georganiseerd, maar puur uit enthousiasme door leden voor leden.
Daarnaast organiseren we ook thuisdemo's op initiatief van de Audioclub.
Verder worden er zo nu en dan uitstapjes georganiseerd naar bijvoorbeeld fabrikanten, importeurs of beurzen.
het vervoer wordt dan vaak onderling georganiseerd.
Waar worden de clubavonden gehouden?
De clubavonden vinden plaats in:
Hoeve 1827 / Café Vingerhoeds *
Oude Grintweg 90
5688 MB Oirschot
0499-571334
Deze locatie ligt buiten de bebouwde kom van Oirschot, aan de doorgaande (binnendoor)weg van Oirschot naar Boxtel.
* Dit is NIET het postadres van onze club!
Mocht u toch wat willen toesturen dan verzoeken wij u per e-mail om een verzendadres op te vragen.
Klik hier voor een uitgebreide routebeschrijving.
Plan uw route hier met