Info

Audioclub Oost Brabant is een jonge, dynamische audioclub met zo’n 50 leden. De club is in april 2001 opgericht, met als doel het onder andere organiseren van luistersessies en demonstraties voor onze leden. Deze demonstaties worden meestal (vrijblijvend) gegeven door leveranciers en/of distributeurs van audioapparatuur of gerelateerde zaken. Soms worden er ook demo’s gegeven door een of meerdere leden. Bij de drukbezochte clubavonden staat de muziek en de apparatuur waarop dit wordt afgespeeld centraal.
Deze club is geen ‘zelfbouwers’ audioclub!

Kijk bij Agenda voor een overzicht van de komende clubavonden.

Audioclub Oost Brabant is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

We komen één maal per maand bij elkaar en organiseren luistersessies, demonstraties en/of lezingen voor onze leden. Deze demonstaties worden meestal (vrijblijvend) gegeven door leveranciers, distributeurs, importeurs, fabrikanten van audioapparatuur en/of gerelateerde zaken. Soms worden er ook demo’s gegeven door een of meerdere leden, en organiseren we thuisdemo’s, excursies en bezoeken we beurzen. Let wel: onze club is geen ‘zelfbouwers’ audioclub!

Clubavonden houden we in de regel iedere derde dinsdag van de maand. We beginnen om 19:30 uur, een half uur voor de officiële start. Deze tijd gebruiken we om apparatuur warm te laten lopen, en om bij te kletsen.
Om 20.00 uur start de officiële avond, pauze van 21.15 uur – 21.30 uur, het officiële einde van de avond is om 22.30 uur.

Na de pauze kun je op verzoek je eigen muziek beluisteren, dit is echter vrijblijvend aan de demogever om hier gehoor aan te geven. Nadien kan er eventueel ook nog nagepraat worden. Ook is er in het pand een bar aanwezig voor eventuele andere versnaperingen. Klik op Agenda of  Clubavonden voor een overzicht van de clubavonden.

Als u nog geen lid bent kunt u tegen een vergoeding van 5 Euro een clubavond bezoeken.
Deze vergoeding is om onze kosten van zaalhuur etc. te dekken. Indien u echter besluit om hierna lid te worden zullen deze kosten in mindering gebracht worden op uw lidmaatschap.

Naast onze vaste clubavonden worden er soms ook vrijblijvende thuisdemo’s gegeven onder onze leden. Een lid kan vrijblijvend middels onze nieuwsbrief een oproep doen voor een thuisdemo, en bepaalt dan zelf wat hij of zij wil, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers, datum, tijdstip etc. Deze thuisdemo’s worden dan ook niet door de club zelf georganiseerd, maar puur uit enthousiasme door leden voor leden. Daarnaast organiseren we ook thuisdemo’s op initiatief van de Audioclub. Verder worden er zo nu en dan uitstapjes georganiseerd naar bijvoorbeeld fabrikanten, importeurs of beurzen, het vervoer wordt dan vaak onderling georganiseerd.

Waar worden de clubavonden gehouden?

De clubavonden vinden vanaf november 2023 plaats in:
Gemeenschapshuis De Walnoot
Reginahof 1

5282 GC Boxtel
0411-673485
Let op: Dit is niet het postadres van onze club!
Mocht u toch wat willen toesturen dan verzoeken wij u om middels Contact ons verzendadres op te vragen.