Privacy Policy/Copyright

Dit is de privacyverklaring van Audioclub Oost-Brabant, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 17134865, hierna te noemen: “Audioclub Oost-Brabant” of “Wij”.
Audioclub Oost-Brabant hecht veel waarde aan uw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens.

Daarom willen wij u in ons privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Audioclub Oost-Brabant
persoonsgegevens verwerkt van leden, en andere personen waarmee Audioclub Oost-Brabant een relatie heeft.

Uiteraard worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Hierbij houdt Audioclub Oost-Brabant zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is vereniging Audioclub Oost-Brabant.
In dit document waar gesproken wordt over relaties zoals hierboven genoemd,
wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld.
Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons.
Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust aan het bestuur van via Contact.

Copyright ©

Op alle artikelen gepubliceerd op aob-hifi.nl rust het copyright bij Audioclub Oost-Brabant. Dit geldt voor de teksten geschreven door onze redactie, auteurs, leden en demogevers. Mits anders vermeld. 

Het zonder schriftelijke toestemming van de Audioclub Oost-Brabant overnemen van teksten en/of foto`s als ook het (ten dele) kopiëren van onderdelen en applicaties, is verboden.
Voor het publiceren van (delen) van teksten en/of foto`s kunt u Contact opnemen met het Audioclub Oost-Brabant.