September 2018 Verslag New Transtec

Vanavond wordt de demo verzorgd door Paul en Peter Mastenbroek. New Transtec is importeur van de merken Quad, Luxman, Tannoy en VTL (Vacuum Tube Technology).

De avond begint later dan gewoonlijk omdat de zaal later beschikbaar was. Daardoor konden we de luistersessie pas beginnen om 20:30u. Het opstellen en tunen van de meegebrachte set heeft dus ook onder wat tijdsdruk moeten gebeuren. Paul laat zich daar niet door afleiden en begint zijn verhaal met een uitgebreid verhaal en betoog over de aangesloten spullen. Prominent aanwezig zijn de Quad ESL2912 weergevers. Deze Elektrostatische weergever bestaat uit 6 afzonderlijke panelen. Twee van deze panelen zijn uitgevoerd met concentrische elementen die middels een vertragingslijn zodanig zijn uitgevoerd dat een puntbron benaderd wordt! Door het grote gezamenlijke oppervlak van alle panelen kan een afdoende laagweergave bereikt worden zonder inzet van traditionele woofers of subwoofer.

De specificaties voor het frequentiebereik zijn: 32Hz – 21kHz (-6dB). De Quad’s zijn niet bepaald gemakkelijk aan te sturen met hun efficiëntie van zo’n 86dB! Het aansturen met een buizenversterker is daarom niet direct de meest voor de hand liggende keuze. Toch zijn er (voldoende) voorbeelden dat zo’n combinatie toch heel goed mogelijk is en tot fantastisch resultaat kan leiden. De door Paul meegebrachte VTL S-200 buizenversterker moet dit gaan bewijzen. Deze versterker levert 200 watt per kanaal aan een 5 Ohm belasting. De eindbuizen zijn van het type 6550 of KT-88. De opbouw is volledig gebalanceerd en voorziet in een automatische bias instelling.

De versterker is gebouwd als een hybride, dat wil zeggen dat men halfgeleider oplossingen gekozen heeft daar waar dit superieur is ten opzichte van buizen. Als bron wordt gebruik gemaakt van de Quad Artera Solus CD speler.

Als de eerste muziek begint te spelen herkennen we de typische openheid en ongedwongenheid van een elektrostaat. Ikzelf ben altijd erg gefocust op de (correcte) weergave van stemmen. Ik wordt prima op mijn wenken bediend. Stemmen worden tonaal realistisch en in afbeelding (formaat) correct weergegeven (bij goede opnamen althans). Sommige systemen hebben nogal eens de neiging om een zanger of zangeres af te beelden met een geluid (hoofd) groter dan normaal. Ik ga tijdens de demo ’n paar keer verzitten, maar vind niet de optimale luisterpositie. Altijd lastig om in een grotere groep de prestaties te beoordelen. De verschillen zijn per positie waar ik ga zitten best groot. Als iemand die voor me zit even opstaat verandert dat het geluid ook weer. Ik vind ‘iets’ in het geheel niet kloppen.

Dit gevoel blijft me bij tot aan de pauze. Tijdens de pauze hoor ik eensluidende verhalen van andere leden. Als Paul na de pauze weer het woord neemt, blijkt dat hij zelf ook iets gemerkt had. Bij nader onderzoek bleek dat een instelling op de Artera CD speler niet optimaal was. Deze CD speler is namelijk een gecombineerde CD loopwerk + DAC + geïntegreerde versterker. Omdat we natuurlijk via de VTL speelden mocht er dus geen negatieve beïnvloeding zijn van de ingebouwde versterker. Dat bleek voor de pauze nog wel het geval maar Paul heeft dat opgelost. Zoals wel vaker (heel vaak zelfs), klinkt het na de pauze beter. Dat deze weergever voor voldoende laagweergave kan zorgen wordt gedemonstreerd met een aantal nummers die hierin afdoende konden voorzien. Oké, daar hoeft niemand meer aan te twijfelen, punt gemaakt! Opgevangen opmerkingen; schoon en strak laag, verfijnd in het middengebied. Een enkeling mist toch de kracht van het laag zoals van een conus-driver. Paul biedt nog aan om een aantal nummers op verzoek te draaien, maar we zijn niet meer gewend om CD’s mee te brengen! Gelukkig is de selectie die Paul meegebracht heeft uitgebreid en afwisselend genoeg om iedereen te bedienen. Zo kan ieder die wil zijn favoriete muziek nog even luisteren op deze bijzondere set. En als ze nog twijfels hebben of deze set gewoon nog eens willen zien excelleren, dan kan dat op de XFi-show die het weekend hierna gehouden wordt.

En Peter bedankt voor deze fijne demo en geniet van de traditionele AOB fles wijn.

Gedemonstreerd met:

  • Luidsprekers: Quad ESL 2912
  • Versterker: VTL S-200 (hybride buizen)
  • Bron: Quad Artera Solus

Verslag: Guus
Foto’s : Jean